Chefsrekryteringar

För små och medelstora företag

Rekryteringsprocessen startar med intervjuer och tester där den sökandes erfarenhet, egenskaper och drivkraft inventeras och jämförs med den profil som formulerats för tjänsten. Innan de slutliga kandidaterna överlämnas till uppdragsgivaren får de genomföra en unik uppgift. Vi skräddarsyr en arbetsuppgift med relevans till företaget och uppdraget som den sökande utför och presenterar för uppdragsgivaren.

Målet med uppgiften är att iaktta hur interaktionen mellan kandidat och uppdragsgivare fungerar när det gäller bland annat konflikthantering, engagemangsnivå och personalhantering.

Metoden att inkludera en praktisk arbetsuppgift i slutet av rekryteringsprocessen bidrar till att säkerställa kvalitén på chefsrekryteringen. En metod som vi framgångsrikt använt vid många rekryteringar under flera år.